Μελέτη Μυστικιστικής Ιστορίας Μέρος 2ο Μυστικισμός

2017-02-09 18:45

Μελέτη Μυστικιστικής Ιστορίας Μέρος 2ο Μυστικισμός

Συγγραφέας :  Φώτης Κυζάκης
 
  • Paperback: 58 pages
  • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform 
  • Language: Greek
  • ISBN-10: 1542358272
  • ISBN-13: 978-1542358279

Περίληψη

Οι άνθρωποι φοβούνται ότι δεν  καταλαβαίνουν … και αυτό έχει αποδειχθεί  από τις πράξεις τους και τις ερμηνείες που δίνουν σε διάφορα φαινόμενα. Η συγκεκριμένη έρευνα  πραγματεύεται τέτοια ιστορικά γεγονότα, που δυστυχώς κανένας ή λίγοι     γνωρίζουν επαρκώς.

Άλλοι θα την ονόμαζαν απλά κάτι άσχετο, ενώ άλλοι σαν και εμένα θα την ονόμαζαν  Απαγορευμένη Ιστορία ή  Μυστικιστική Ιστορία